Downloaden

Op deze pagina worden verschillende documenten na vaststelling gepubliceerd. Op deze wijze willen we de toegankelijkheid tot de verschillende documenten maximaliseren.

December 2013: Statuten vereniging Veld, Vaart en Vecht
Januari 2014: Onderwijsondersteuningsplan
Februari 2014: Reglement onderwijsondersteuningsplanraad (OPR)
Mei 2014: Afdelingsplan Ommen
Januari 2015: OPP afdeling Ommen / format


Deze pagina wordt regelmatig aangepast op basis van actuele besluiten van het bestuur. Voor relevante documenten per afdeling verwijzen we naar de afdelingspagina's.