Het bestuur en organisatie

Passend Onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014. Oude samenwerkingsverbanden zijn verdwenen of werden gereorganiseerd tot afdelingen van het nieuwe samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband 23-04 is georganiseerd als een vereniging. In de vereniging participeren de besturen voor primair en speciaal onderwijs. Afdelingsvoorzitters participeren als bestuurslid in het centrale bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

T. van Hintum (technisch voorzitter).
O. Wiersma (namens de afdeling Ommen).
H. Brink (namens de afdeling Hardenberg).
G. van Steenis (namens de afdeling Marienberg).
A. van Heijningen (namens de afdeling Slagharen).
A. Grolleman (namens het speciaal onderwijs vm. cluster 3).
E. Wijtsma (namens het speciaal onderwijs vm. cluster 4).

L. Lippmann, secretaresse.

Vanuit het MT zijn twee leden als adviserend lid toegevoegd en tevens contactpersoon namens het bestuur:
Ina Oosterhuis, ioosterhuis@veldvaartenvecht.nl
Gert van der Rhee, gertvdrhee@veldvaartenvecht.nl