Actueel

25 april 2017

TLV voor bepaalde tijd

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat leerlingen indien mogelijk hun plaats weer innemen in het regulier onderwijs. Dit dient zorgvuldig te gebeuren en altijd in het belang van het kind te zijn. In de afgelopen tijd (voorjaar 2017) is hierover veel gesproken in de geledingen van het samenwerkingsverband. Eigenlijk zou je dit niet moeten willen formaliseren, omdat het uiteindelijk de intentie van allen zal zijn mee te willen werken aan dit beleid.

Toch is er een document geschreven wat bedoeld is als richtlijn. Bijgaand het document wat in de bestuursvergadering van 13 april 2017 is vastgesteld.

Terugplaatsingsbeleid.