Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Alle besturen doen zich vertegenwoordigen door een afgevaardige beschikbaar te stellen voor de OPR. Dit kan een ouder of een personeelslid zijn. De OPR vergadert verschillende malen per jaar over onder andere het:

- onderwijs ondersteuningsplan,

- de begroting van het samenwerkingsverband,

- de jaarrekening.

Daarnaast komen er ook andere onderwerpen aan de orde.

Klik HIER voor een actuele ledenlijst.