CAT aanmelding afdeling Hardenberg

 

 

De Afdeling Hardenberg van het samenwerkingsverband heeft een Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). Leerlingen kunnen worden aangemeld ter bespreking door de basisschool. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven. Tijdens de bespreking van leerlingen kan het gaan om de volgende vragen:

  • Advies over de onderwijsbehoefte die door een leerling in het reguliere basisonderwijs wordt getoond.
  • Verzoek om toelaatbaarheid voor het Speciaal Basisondewijs (SBO)
  • Verzoek om toelaatbaarheid tot het Speciaal Onderwijs (SO)

 

Alle CAT’s hanteren dezelfde afspraken rond het aanleveren van documenten.

 

Bij de aanmelding vult de school samen met ouders het  CAT-aanmeldingsformulier in.

 

Voor de aanmelding van leerlingen uit de voorschoolse voorzieningen kennen we een voorschools aanmeldingsformulier.

 

Een door de ouders te ondertekenen ouderinstemmingsverklaring vormt onderdeel van het formulier.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse mevrouw Rooseboom, mrooseboom@veldvaartenvecht.nl

 

De volgende documenten gaan over gegevensverwerking en privacy