CAT Aanmelding - Afdeling Mariënberg

CAT aanmelding afdeling Mariënberg

Net als binnen de andere afdelingen functioneert binnen afdeling Mariënberg een Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). De CAT beslist over het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Daarnaast adviseert de CAT op verzoek van de scholen in geval van complexe problematiek. 

De aanmeldingen voor bespreking van leerlingen in de CAT afdeling Mariënberg kan gebeuren door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden naar cat@vgpodeoosthoek.nl 
De mail kan worden gericht aan mevrouw Zwaantje van der Veen, secretaresse CAT-afdeling Mariënberg.

We gebruiken hiervoor 2 verschillende formulieren:
1. Aanmelden van een leerling vanuit een voorschoolse situatie (PSZ/ MKD).
2. Aanmelden van een leerling  vanuit de basisschool.

Na ontvangst van het formulier inclusief de vereiste bijlagen, wordt de leerling geagendeerd in de eerstvolgende bespreking van de CAT. Ouders en school worden hiervoor standaard uitgenodigd. We gaan er vanuit dat er namens de school een vertegenwoordiger aanwezig is.

Klik HIER voor het format OPP

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Gerko Warner.

 

Agenda:

De data voor de CAT van Veld, Vaart en Vecht voor het schooljaar 2018-2019 zijn als volgt gepland:

  • Woensdag 10 oktober 2018 (dossier aanleveren voor 03 oktober)
  • Woensdag 14 november 2018 (dossier aanleveren voor 07 november)
  • Woensdag 12 december 2018 (dossier aanleveren voor 05 december)
  • Woensdag 06 februari 2019 (dossier aanleveren voor 30 januari)
  • Woensdag 20 maart 2019 (dossier aanleveren voor 14 maart)
  • Woensdag 08 mei 2019 (dossier aanleveren voor 17 april)
  • Woensdag 12 juni 2019 (dossier aanleveren voor 05 juni)
  • Woensdag 03 juli 2019 (niet voor verlengingen TLV en aanmelding vanuit voorschool, dossier aanleveren voor 26 juni)


Locatie:

De CAT van de afdeling Marienberg komt bijeen in het bestuurskantoor van VGPO De Oosthoek

G.K. van Hogendorpstraat 52a 7691 AW Bergentheim 

Tijden van 13.00-16.00 uur