Organisatie

De afdeling Mariënberg is de kleinste afdeling van het samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht en wordt gevormd door de gereformeerde scholen in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. De afdeling ontleent haar naam aan de vestigingsplaats van de voormalige SBO De Wissel. Deze is gesloten na een afnemend leerlingaantal omdat de scholen binnen de afdeling Mariënberg realistisch inclusief onderwijs bieden en hierdoor in staat zijn om bijna alle kinderen binnen de eigen school de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. 

De scholen maken deel uit van twee besturen:

  • Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs "De Oosthoek".
  • Vereniging Gereformeerd primair Onderwijs "Florion".

In het afdelingsondersteuningsplan kunt u lezen hoe de afdeling georganiseerd is en welke activiteiten worden ondernomen.

In het jaarplan 2018-2019 worden plannen voor het huidige schooljaar verwoord.

 

Afdelingscoördinator

Gerko Warner is coördinator van de afdeling Mariënberg. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering binnen de afdeling. Voor alle vragen rond aanmelding en plaatsing van leerlingen, samenwerking met de gemeente rond onderwijsondersteuning en andere vragen rond Passend Onderwijs kunt u bij hem terecht.

Gerko Warner

Kantoor Doekesschool,

p/a Frits de Zwerverlaan 7, 7771 CV Hardenberg, 0523 – 270855 

g.warner@vgpodeoosthoek.nl

 

Scholen van de afdeling Mariënberg:

GBS Albertus Risaeus te Hardenberg

GBS Casper Diemer te Bergentheim

GBS Ds. G. Doekes te Hardenberg

GBS Guido de Brès te Ommen

GBS De Morgenster te Hardenberg

GBS De Planthof te Nieuwleusen

GBS De Regenboog te Mariënberg

GBS De Uitleg te Dalfsen