Schoolondersteuningsprofielen

Alle scholen in de afdeling hebben een schoolondersteuningsprofiel gemaakt. De verschillende besturen van de afdeling hebben hier een eigen keuze in kunnen maken. Er is met twee modellen gewerkt. Vanuit de verschillende modellen is de definitie van de basisondersteuning opgemaakt, zoals verwoord in het ondersteuningsplan. Specifieke activiteiten voor de afdeling (scholing en arrangementen) worden uitgewerkt in het afdelingsondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsprofielen:

brin nr.

school

09 TV

Doekesschool, Hardenberg

23 RI

Morgenster, Hardenberg

08 VS

Risaeusschool, Hardenberg

07 KU

Casper Diemerschool, Bergentheim

04 LV

De Regenboog, Mariënberg

03 HK

Guido de Bres, Ommen

00 BS

Planthof, Nieuwleusen

03 HM

De Uitleg, Dalfsen