Cat aanmelding - Afdeling Ommen

CAT aanmelding afdeling Ommen

De aanmeldingen van leerlingen voor de CAT afdeling Ommen kan gebeuren door het aanmeldingsformulier in te vullenen te verzenden naar cat.ommen@veldvaartenvecht.nl 

We gebruiken hiervoor 2 verschillende formulieren:
1. Aanmelden van een leerling vanuit een voorschoolse situatie (PSZ/ MKD).
2. Aanmelden van een leerling  vanuit de basisschool.
3. Aanvragen van een verlenging TLV S(B)O


Na ontvangst van het formulier inclusief de vereiste bijlagen, wordt de leerling geagendeerd in de eerstvolgende bespreking van de CAT. Ouders en school worden hiervoor standaard uitgenodigd. We gaan er vanuit dat er namens de school een vertegenwoordiger aanwezig is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Gert van der Rhee (gertvdrhee@veldvaartenvecht.nl)

In de afdeling Ommen is een document opgesteld voor wat betreft eventuele terugplaatsingen van leerlingen vanuit het SBO naar de school van herkomst als een TLV niet verlengd wordt.

Download HIER het bijbehorende document.