Afdelingsplan en jaarplan

Afdelingsplan en Jaarplan

De afdeling Ommen heeft parallel aan de regio een afdelingsondersteuningsplan gemaakt voor 4 jaren. Het schooljaar 2018-2019 is het tweede jaar van de nieuwe plancyclus.

In de nieuwe planperiode zijn de uitkomsten van de uitgebreide evaluatie verwerkt

De begroting vanaf het schooljaar 2017-2018 is voor wat betreft de afdeling Ommen als volgt:

  • het bedrag per leerling is verhoogd naar € 206 per leerling (dit was € 156)
  • de gezamenlijke scholingsbijeenkomsten zijn nu nagenoeg allen gericht op geaccrediteerde opleidingen, die in company voor de afdeling worden verzorgd.

De volledige afdelingsbegroting kan worden opgevraagd bij de coordinator, Gert van der Rhee.

De activiteiten zijn ondergebracht in de agenda die te vinden is op de website. Bij de verschillende items is een uitgebreide beschrijving gegeven indien beschikbaar en noodzakelijk.

Onder het kopje 'scholingsactiviteiten' kunnen alle scholingsactivteiten worden gevonden en is tevens een mogelijkheid gegeven om in te schrijven voor de verschillende cursussen.