Ambulante Begeleiding

De ambulante begeleiding vanuit SWV Veld, Vaart & Vecht wordt in het cursusjaar 2018-2019 vormgegeven door professionals die werkzaam zijn in het Speciaal (basis) Onderwijs. Dit gebeurt onder aansturing van de coördinator van de afdeling, Gert van der Rhee.

De volgende personen zijn verbonden aan de ambulante begeleiding en zetten hun expertise in:

Nico Bennemeer
Marieke van Elburg
Marjolein Hooijer
Gina Huls
Joyce Lavet
Sandra van Leeuwen
Manon ten Have
Marjon Vogelenzang

Het is de school van het Samenwerkingsverband die een aanvraag kan doen voor Ambulante Begeleiding. Dit kan via onderstaand formulier.

Aanvraagformulier Ambulante Begeleiding 2018-2019

 

Om de ambulante begeleiding te kunnen starten is toestemming van de ouder/wettelijke vertegenwoordiger nodig. Deze kan via onderstaand formulier worden gegeven. Het is de bedoeling dat beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers een formulier invullen en toestemming verlenen.

Toestemmingsformulier voor inzet Ambulante Begeleiding 2018-2019