Introductie Begaafd Vechtdal!

Begaafd Vechtdal, is de werknaam van het regionaal steunpunt begaafdheid wat in 2017 opgezet wordt door de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband in samenwerking met de GGD en een aantal vrijgevestigde ondernemers waaronder Karen Wolters (REC5) en Ingeborg Zweers van de gelijknamige praktijk voor psycho-therapie.

Het regionaal steunpunt wordt opgezet naar aanleiding van de gehouden regioavond in november 2016. Tijdens deze avond werd duidelijk dat er nog veel werk te verzetten valt.

Belangrijke werkpunten voor het steunpunt zijn:

  • hoe verbinden we ouders en leerkrachten?
  • welke handvaten kunnen we bieden aan leerkrachten met begaafde kinderen in de klas?
  • hoe gaan we om met leerlingen, waarbij het gaat om een combinatie van problemen?

Wat kunt u verwachten in 2017:

  • een FAQ op basis van de gestelde vragen tijdens de novembermeeting
  • mogelijkheid om deskundigen te consulteren
  • diverse diensten die verleend kunnen worden
  • een opzet voor diverse trainingen in het schooljaar 17-18
  • ontwerpen voor leerlijnen voor begaafde leerlingen
  • workshop ontwikkelingsperspectief begaafde leerlingen

Begaafd Vechtdal  is een initiatief van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht, afdeling Ommen.

Contactpersoon: Gert van der Rhee, gertvdrhee@veldvaartenvecht.nl