Openingspagina

De afdeling Ommen van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht bestaat uit de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Ommen en Dalfsen met uitzondering van de katholieke scholen van de stichting Catent. Deze scholen horen bij de afdeling Slagharen. De scholen voor gereformeerd onderwijs in Nieuwleusen, Dalfsen en Ommen behoren bij de afdeling Marienberg.

De afdeling Ommen is de afdeling voor alle openbare en protestants christelijke scholen. Samen geven we inhoud aan passend onderwijs. De samenstelling is historisch gegroeid. Al vanaf 1992 (Weer Samen Naar School) wordt samengewerkt waar mogelijk. Dat zorgt ervoor dat we passend onderwijs thuisnabij kunnen organiseren rondom de SBO Johan Seckel.

De coordinator van de afdeling is de heer Gert vander Rhee.
Hij is bereikbaar per mail (gertvdrhee@veldvaartenvecht.nl).
Voor alle vragen omtrent aanmelding van leerlingen, de samenwerking met de gemeente (in het kader van jeugdzorg en dyslexie) of andere vragen, kunt u bij hem terecht.