Ouders

In het samenwerkingsverband hebben ouders een belangrijke plaats. Wij vinden het belangrijk dat ouders aanwezig zijn tijdens de leerlingbesprekingen van de CAT. Daarom ontvangen ouders altijd een uitnodiging voor deze besprekingen. Ouders zijn ook afgevaardigd in de ondersteunigsplanraad (OPR). Op deze wijze hopen we de betrokkenheid bij het samenwerkingsverband te kunnen vergroten.

De voorzitter van de OPR is mevrouw Annelies de Jonge. Zij is per email te bereiken.

In het reglement voor de ondesteuingsplanraad kunt u lezen hoe de medezeggenschap voor ouders geregeld is.

Hieronder ziet u een animatie filmpje waarin Passend Onderwijs wordt uitgelegd.