Openingspagina

De afdeling Slagharen van het samenwerkingsverband Veld Vaart &Vecht wordt gevormd door de openbare scholen in de gemeenten Hardenberg en Coevorden én door de katholieke scholen in de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden (met uitzondering van basisschool St. Cyriacus te Hoonhorst, die deel uitmaakt van de afdeling Ommen).

De afdeling ontleent haar naam aan de vestigingsplaats van de sbo-school. Binnen de afdeling werken we namelijk samen rondom sbo-school de Vonder te Slagharen.

Dat gebeurde ook al voordat in augustus 2014 Passend onderwijs werd ingevoerd. Er bestaat een lange traditie van samenwerking tussen de scholen waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat. Daardoor zijn de scholen in staat om bijna alle kinderen binnen de eigen school de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Met de andere afdelingen binnen het samenwerkingsverband, de afdelingen Ommen, Hardenberg en Mariënberg, wordt nauw samengewerkt. Ook hier geldt: leren van elkaar, voorkomen dat ieder bezig is hetzelfde wiel uit te vinden.

Ina Oosterhuis is coördinator van afdeling Slagharen. Voor alle vragen rond aanmelding en plaatsing van leerlingen, de samenwerking met de wijkteams en andere vragen rond Passend onderwijs kunt u contact met haar opnemen.

Mailadres:         ioosterhuis@veldvaartenvecht.nl

Telefoon:         06-14002251