Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht is een vereniging. Alle schoolbesturen primair en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden zijn lid van de vereniging. Het samenwerkingsverband is georganiseerd in afdelingen.
De voorzitters van de afdelingsbesturen vormen samen met een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs het bestuur van het samenwerkingsverband.

In het bestuur hebben zitting:
H. Brink (namens afdeling Hardenberg) - voorzitter
O. Wiersma (namens afdeling Ommen) - penningmeester
H. Lamberink (namens afdeling Marienberg)
A. van Heijningen (namens afdeling Slagharen)
A. Grolleman (namens het speciaal onderwijs)

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2020
Ontwerp Jeroen Westera