Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht is een vereniging. Alle schoolbesturen primair en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden zijn lid van de vereniging. Het samenwerkingsverband is georganiseerd in afdelingen.
De voorzitters van de afdelingsbesturen vormen samen met een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs het bestuur van het samenwerkingsverband.

In het bestuur hebben zitting:
A. van Heijningen (namens afdeling Slagharen) - voorzitter
O. Wiersma (namens afdeling Ommen) - penningmeester
B. van Loo (namens afdeling Hardenberg)
A. Stolper (namens afdeling Marienberg)
A. Grolleman (namens het speciaal onderwijs)