Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is voor het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht een medezeggenschapsraad van ouders en personeel van de scholen.
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit één van die raden afkomstig te zijn.

De OPR bekijkt de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch en denkt hierin mee. De OPR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan. Daarin staan alle afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs. Daarnaast kijkt de OPR naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.