Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

De Oase

logo de oase

sbo de Oase
Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

School en leerlingen.

Sbo de Oase in Hardenberg maakt als voorziening deel uit van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De Oase is een school voor speciaal basisonderwijs. Een plek voor kinderen, waar geleefd en geleerd wordt. We staan voor structuur, aandacht en rust. Voor elk kind is het belangrijk dat het dagelijks onbezorgd naar school kan gaan en met een voldaan gevoel weer thuis komt. Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen.
Op de Oase is iedereen anders. Elk kind heeft specifieke kwaliteiten. Wij zien het als onze taak, samen met de ouders, de kwaliteiten van het kind te ontwikkelen, zodat het kind zich sociaal, pedagogisch en didactisch kan ontplooien. Kinderen ervaren een grote veiligheid als ouders en school een goede relatie hebben, hun zorgen delen en elkaar op de hoogte houden.

MISSIE / VISIE.

Onze missie: Trots op speciaal. In het bovenstaande logo is het verwoord als: ‘sbo de Oase, de kracht van speciaal’
Ieder kind heeft specifieke kwaliteiten en daar mag het trots op zijn.

Onze kernwaarden.

Uniek (jij bent jij) - elk kind is uniek en heeft recht op een respectvolle relatie met anderen.
Talent (jij kunt het) - elk kind heeft talenten. Wij dagen het kind uit zijn talenten, mogelijkheden en interesses te ontplooien.
Veilig en vertrouwd (jij hoort erbij) - vertrouwen is de basis van ons handelen.
Samen (jij en ik) - we hechten veel waarde aan samen. We zijn zorgzaam voor onszelf, de ander en onze omgeving.
SWPBS – schoolwide Positive behavior Support.

Op de Oase wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van SWPBS (certificering in 2021). De SWPBS-aanpak betreft niet alleen de klas, maar ook kamertjes, gangen, schoolplein en activiteiten buiten de school. Kinderen worden aangemoedigd en gestimuleerd om pro-sociaal gedrag te laten zien. Het gewenste gedrag wordt gericht aangeleerd, geoefend en bekrachtigd middels een beloningssysteem.

Organisatie.

De Oase kent 11 basisgroepen waar de leerlingen een groot deel van de dag samen zijn. Voor de cognitieve vakken werken we groepsdoorbrekend, zodat de kinderen op een passend niveau kunnen doorgroeien.

Informatie.

Voor verdere informatie aangaande sbo de Oase verwijzen wij u naar onze website: www.sbo-deoase.nl