Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

De Vonder

SBO De Vonder

DE SCHOOL EN ZIJN LEERLINGEN.

De Vonder maakt als voorziening deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De Vonder is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bezoeken De Vonder omdat ze verschillen van hun leeftijdsgenoten. Wij beleven plezier aan die verschillen en zien het als onze grootste uitdaging om passende begeleiding en ondersteuning te bieden aan leerlingen die nét dat beetje extra aandacht nodig hebben, op wat voor manier dan ook.

Uw kind verschilt misschien van zijn klasgenootjes omdat het leren moeilijker gaat en uw kind meer tijd of begeleiding nodig heeft. Misschien vindt uw kind het moeilijk om gepast te reageren in sociale situaties. Of is uw kind snel overprikkeld en zit zijn lijf hem soms in de weg. Op De Vonder is iedereen anders, maar samen maken we onze school tot een veilige, vertrouwde, rustige plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

ORGANISATIE.
De school kent verschillende units.
  • Unit 1, voor leerlingen uit groep 1,2 (en 3)
  • Unit 2, voor leerlingen uit groep 3,4 en 5
  • Unit 3, voor leerlingen uit groep 6,7 en 8

De units kunnen gezien worden als basisgroepen, waar leerlingen een groot deel van de dag in doorbrengen. Daarnaast werken wij klas doorbrekend zodat leerlingen echt op hun eigen niveau aangesproken kunnen worden.

MISSIE / VISIE.

“Plezier in verschillen” klinkt door in alles wat we doen.
Op de Vonder is iedereen anders en daar zijn wij trots op!

Onze stevige basis van structuur, rust en voorspelbaarheid is voor ons erg belangrijk. Een fijne dag maken we samen, daar draagt iedereen een steentje aan bij!
Passende ondersteuning bieden, gericht op het leren, op de sociaal emotionele ontwikkeling of het gedrag van onze leerlingen is ons grootste doel. Een gedreven en enthousiast team van professionals staat dagelijks klaar om er samen met de leerlingen een fijne dag van te maken, rekening houdend met al die verschillen.

Kernwaarden geven onze diepste wensen weer, onze drijfveren. Wij dragen daarom met veel passie de volgende uitgangspunten uit:
  • Respect voor elkaar en plezier in verschillen; Niemand is gelijk en iedereen mag fouten maken, maar we gaan wel altijd op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Samenwerken en samenleven in een gemeenschap (relatie); Samen maken wij De Vonder. We leveren allemaal een positieve bijdrage aan het grote geheel, want dan heeft iedereen een fijne dag!
  • Ontwikkelen van talenten en mogelijkheden (competentie); Denken in kansen en mogelijkheden! Ieder kind heeft het in zich om te stralen en te groeien, mits hij op de juiste manier aangesproken wordt. Bij ons ben je normaal waar het kan en bijzonder waar het moet of nodig is.
  • Wij zijn een lerende organisatie. Iedereen die betrokken is bij De Vonder leert! Het onderwijs van nu is continu in ontwikkeling. Als team stellen wij onszelf ten doel om bij te blijven, zodat we in de toekomst tegemoet kunnen blijven komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
INFORMATIE.

Voor verdere informatie aangaande De Vonder verwijzen wij u naar de website: www.sbodevonder.nl