Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

  • Start
  • Speciaal (basis) onderwijs
  • Professor Waterinkschool
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Professor Waterinkschool

logo waterinkschool

Professor Waterinkschool (PWS)
Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

School en leerlingen.

De PWS maakt als voorziening deel uit van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De PWS is een school voor speciaal basisonderwijs. Een plek voor kinderen, waar geleefd en geleerd wordt. We staan voor structuur, aandacht en rust. Voor elk kind is het belangrijk dat het dagelijks onbezorgd naar school kan gaan en met een voldaan gevoel weer thuis komt. Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen.
Op de PWS is iedereen anders. Elk kind heeft specifieke kwaliteiten. Wij zien het als onze taak, samen met de ouders, de kwaliteiten van het kind te ontwikkelen, zodat het kind zich sociaal, pedagogisch en didactisch kan ontplooien. Kinderen ervaren een grote veiligheid als ouders en school een goede relatie hebben, hun zorgen delen en elkaar op de hoogte houden.

MISSIE / VISIE.

Onze missie: Trots op speciaal.
Elk kind heeft specifieke kwaliteiten en daar mag je trots op zijn.

Onze kernwaarden.

Uniek - elk kind is uniek en heeft recht op een respectvolle relatie met
anderen.
Talent - elk kind heeft talenten. Wij dagen het kind uit zijn talenten,
mogelijkheden en interesses te ontplooien.
Veilig en vertrouwd - vertrouwen is de basis van ons handelen.
Samen - we hechten veel waarde aan samen. We zijn zorgzaam voor
onszelf, de ander en onze omgeving.
SWPBS – schoolwide Positive behavior Support.

De PWS heeft het 3-jarige traject, om te komen tot een gecertificeerde SWPBS-school, bijna afgerond. De SWPBS-aanpak betreft niet alleen de klas, maar ook kamertjes, gangen, schoolplein en activiteiten buiten de school. Kinderen worden aangemoedigd en gestimuleerd om pro-sociaal gedrag te laten zien. Het gewenste gedrag wordt gericht aangeleerd, geoefend en bekrachtigd middels een beloningssysteem.

Organisatie.

De PWS kent 10 basisgroepen waar de leerlingen een groot deel van de dag samen zijn. Voor de cognitieve vakken werken we groepsdoorbrekend, zodat de kinderen op een passend niveau kunnen doorgroeien.

Informatie.

Voor verdere informatie aangaande De professor Waterinkschool verwijzen wij u naar onze website: www.profwaterinkschool.nl 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2020
Ontwerp Jeroen Westera